Záznam o léčení včelstev - povinnost každého včelaře!!!

27.03.2022 11:28

Dle platné metodiky pro rok 2022 je každý včelař povinen vést záznam o léčení včelstev na svých stanovištích a tento záznam archivovat po dobu tří let a v případě požádání KVS tento záznam předložit.

Záznam o léčení včelstev si můžete stáhnout zde: Záznam o léčení včelstev.pdf (134189)