Informace pro zájemce o členství

Zájemci o členství v ZO ČSV Jindřichův Hradec, budou od roku 2015 přijímáni vždy k měsíci září. Do té doby si mohou vyplnit přihlášku, pro fyzické osoby: clenska-prihlaska-fo-gdpr-act.pdf (vcelarstvi.cz), popř. pro právnické osoby: clenska-prihlaska-po-act.pdf (vcelarstvi.cz) a vyřídit potřebné náležitosti.

K nim patří zejména registrace u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradištko 123, 252 09 Hradištko, na základě které bude novému zájemci přiděleno registrační číslo chovatele. V této fázi je také zapotřebí zvolit vhodné místo pro chov včel, resp. zjistit katastrální území a č. parcely, kde budou včely chovány. Vyplněný formulá https://www.cmsch.cz/getattachment/a967f121-08ef-4e60-9a58-06005807938c/formular-vcelstva-1-6-012.pdf.aspx?lang=cs-CZ, který slouží zároveň jako registrační lístek, se následné odešle na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na: uevcely@cmsch.cz. Krátce poté bude zasláno odesílateli registrační číslo chovatele.

Vyplněnou přihlášku + hlášení počtu včelstev a nových stanovišť odeslat na email zojindrichuvhradec@vcelarstvi.cz. Přihláška bude následně výborem ZO vyřízena a za členy ZO Jindřichův Hradec budou zájemci přijati ke konci kalendářního roku.

 

Předpis členských příspěvků.

Členský příspěvek se skládá ze dvou částí. A to z příspěvku do svazu ČSV a z příspěvku do ZO J. Hradec.

 

Příspěvek do ČSV: 600 Kč za členství + 4 Kč za včelstvo

Příspěvek do ZO J. Hradec: 200 Kč za členství + 11Kč za včelstvo

 

Varidol + M1-AER - 11,90,- za včelstvo

K ročnímu zúčtování se ještě rozpočítává částka za léčiva Varidol a M1-AER, která není každý rok stejná.

Cena je závislá na aktuální ceně a samozřejmě na počtu objednaného léčiva a na aktuálním počtu včelstev v naší ZO.

Výhody členství v ČSV

pojištění včelstev
pojištění úrazu při práci se včelstvy
svépomocný fond
administrace dotace 1.D
zajištění dotovaného léčiva
výběr vzorků k vyšetření varroázy/moru včelího plodu
časopis Včelařství, který je určen pouze pro členy ČSV
 
 

Povinnosti včelaře ZO v průběhu roku

Do 31.1. - odevzdat svému důvěrníkovi vzorky měli na vyšetření varroázy + objednávka léčiv (Formidol, Gabon, Varidol, M1-AER..)
Leden - březen - účastnit se výroční členské schůze + přednášky
Květen - červen - odebrat od důvěrníka léčivo (Formidol, Gabon)
1.9. - 15.9. - poslat hlášení počtů včelstev a nových stanovišť do ČMSCH!!!
Srpen - září - odebrat od důvěrníka léčivo (Varidol, M1-AER)
říjen - prosinec - léčení I. a II. fumigace + III. aerosol (varidol)
Do 15.10. - odevzdat důvěrníkovi požadavek na dotaci 1.D
Do 15.11. - zaplatit členský příspěvek na další rok