Informace pro zájemce o členství

Zájemci o členství v ZO ČSV Jindřichův Hradec, budou od roku 2015 přijímáni vždy k měsíci září. Do té doby si mohou vyplnit přihlášku, pro fyzické osoby: clenska-prihlaska-fo-gdpr-act.pdf (vcelarstvi.cz), popř. pro právnické osoby: clenska-prihlaska-po-act.pdf (vcelarstvi.cz) a vyřídit potřebné náležitosti.

K nim patří zejména registrace u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Hradištko 123, 252 09 Hradištko, na základě které bude novému zájemci přiděleno registrační číslo chovatele. V této fázi je také zapotřebí zvolit vhodné místo pro chov včel, resp. zjistit katastrální území a č. parcely, kde budou včely chovány. Vyplněný formulá https://www.cmsch.cz/getattachment/a967f121-08ef-4e60-9a58-06005807938c/formular-vcelstva-1-6-012.pdf.aspx?lang=cs-CZ, který slouží zároveň jako registrační lístek, se následné odešle na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na: uevcely@cmsch.cz. Krátce poté bude zasláno odesílateli registrační číslo chovatele.

Vyplněnou přihlášku - se všemi důležitými náležitostmi - je možné odevzdat na zářijové schůzi, viz sekce Kalendář akcí nebo prostřednictvím svého budoucího důvěrníka, viz sekce Kontakty, a to výboru ZO, (nejlépe jednateli), popř. zaslat poštou na doručovací adresu. Přihláška bude následně výborem ZO vyřízena a za členy ZO Jindřichův Hradec budou zájemci přijati ke konci kalendářního roku.

I přesto, že číslo chovatele u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. v Hradištku je možné získat až po přihlášení do ČSV o. s., doporučujeme dodržet zde uvedený postup, neboť to významně zjednoduší následnou administraci.